DisGover

DisGover

Biography

About DisGover

DisGover is een geaccrediteerd traineebureau gericht op informatie-, legal- en ruimtelijke vraagstukken binnen de overheid. DisGover helpt overheidsinstanties, zoals gemeenten, provincies en ministeries, in te spelen op de veranderingen en uitdagingen van deze tijd. ‘Hoe kan je open data inzetten in de oplossing van de maatschappelijke vraagstukken?’ ‘Wat is de veranderende rol van de ambtenaar met de komst van de Omgevingswet?’ Wij geloven sterk in de kracht van samenwerken, niet alles wat oud is, is verkeerd en wat nieuw is, is goed. Een combinatie uit beide werelden is de sleutel naar succes!

Gedurende je tweejarig traineeprogramma, werk je als trainee van DisGover vier dagen per week voor je opdrachtgever. Op de vrijdag heb je een interne opleidingsdag. In deze opleiding geen collegebanken meer maar ‘Action learning’ projecten’ over actuele onderwerpen zoals Blockchain, het sociaal domein en digitalisering binnen de overheid. In het opleidingstraject staan het doorlopen van leerlagen, de ontwikkeling van competenties en het leren van de wereld om je heen, centraal.

Een DisGoveraar staat bekend als iemand met flair en enthousiasme en is een echte wereldverbeteraar!