KNMI

Biography

Het KNMI is een begrip in Nederland

Iedereen kent het KNMI van de weersverwachtingen, maar het instituut doet veel meer. Het KNMI is hét nationale data- en kenniscentrum voor weer, klimaat en seismologie.

Als het nationale kennisinstituut richt het KNMI zich volledig op zijn publieke taken. Zoals het opstellen van algemene weersverwachtingen en waarschuwingen voor gevaarlijke weersomstandigheden, de monitoring van het klimaat, het inwinnen van meteorologische data, het beheren van de infrastructuur, modelontwikkeling, luchtvaartmeteorologie en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van weer, klimaat en seismologie. Het instituut is vierentwintig uur per dag actief. De combinatie van infrastructuur, techniek, wetenschap en dienstverlening is uniek op het gebied van weer, klimaat en seismologie. Wereldwijd werkt het KNMI intensief samen met andere instituten en onderzoeksinstellingen.

Bij de R&D vakgroepen richt men zich op het waarnemen, begrijpen en verwachten van veranderingen in het klimaatsysteem, aardbevingen, trillingen en infrageluid.

De vakgroepen Waarnemen Operationeel en Informatie- en ketenmanagement zijn verantwoordelijk voor de technische aspecten van het waarnemen, het transport, de bewerking en opslag van gegevens en de levering van (informatie)diensten. Ook vindt toegepast onderzoek plaats: visualisatie, GIS- en GRID-technologie, data services, systeemontwikkeling, code-optimalisatie methodieken, satellietdataprocessing en sensoren.

Vakgroep Weer- en Klimaatdiensten is verantwoordelijk voor de productie, levering en verspreiding van algemene en specialistische weersverwachtingen, weergegevens, adviezen en waarschuwingen, ook wordt er fundamenteel, strategisch en toegepast onderzoek verricht.

Bij het KNMI werken creatieve professionals die beschikken over een grote deskundigheid op verschillende wetenschappelijke disciplines. Hun achtergrond is vaak natuurkunde, sterrenkunde, meteorologie of wiskunde. Studenten die hun studie net hebben afgerond kunnen bij het KNMI hun carrière te starten om hun kennis verder te ontwikkelen en te vergroten. Mogelijkheden hiertoe zijn aanwezig in de richting van de operationele meteorologie in de functie van meteoroloog, het toegepaste onderzoek en het fundamentele onderzoek in de functie van onderzoeker. Een meteoroloog krijgt een interne opleiding om vervolgens in de praktijk ingezet te worden in de vol-continudienst. Onderzoekers worden veelal op projecten ingezet en daarnaast zijn er mogelijkheden tot promotie-onderzoek.

Kennis en kwaliteit zijn belangrijke factoren binnen onze organisatie en als gevolg hiervan wordt nadruk gelegd op scholing, maar ook het bezoeken van (internationale) conferenties.

Het KNMI is op zoek naar medewerkers die zich willen ontwikkelen tot professionals, die de inhoud van het werk belangrijk vinden en die zich met enthousiasme willen inzetten voor de (wetenschappelijke) activiteiten van de organisatie. Ook voor stages en afstudeeronderzoeken biedt het KNMI volop mogelijkheden.